Teade

Kool algab

Kooliaasta avaaktus toimub 1.septembril kell 11:00. Sellele järgneb klassijuhataja tund koduklassis.

Õpilaspäevik

Sel õppeaastal on meie koolil oma õpilaspäevik. Tulevased 1. klassid saavad selle kingituseks ning müügis veel 20 päevikut hinnaga 4.50. Osta saab kantseleist

Päeviku kaaned

Informatsiooniks lastevanematele

Suvisel koolivaheajal töötab kooli kantselei alates kella 09.00

Tulevaste 1.klasside lapsed ja vanemad!

Ootame teie last 22.augustil 2016.a. kooli vestlusele vastavalt kokkulepitud ajale.

1. klasside lastevanemate koosolekud toimuvad 25.augustil kell 18.00 väikses majas.

Raamatukogu

2.- 9. klassi õppekomplektid on valmis pandud. Raamatukogu on avatud tööpäevadel 9:00 - 14:00.

Avalik kalender