Hoolekogu toimumisajad:


 • Hoolekogu 13. september 2018
 • Hoolekogu 30. jaanuar 2019
 • Hoolekogu 21. mai 2019
 • Hoolekogu 27. august 2019
 • Hoolekogu 29. oktoober 2019
 • Hoolekogu 22. jaanuar 2020


 • 13.09.2018 päevakord:


  • Kallavere Keskkooli hoolekogu korraldus ja koosseis.
  • Hoolekogu toetus eelkooli maksumuse ja töökorralduse muutmise osas.
  • Sissejuhatus 2018/2019 õppeaastasse, sõna direktoril ja õppejuhil.
  • Üritused ja hoolekogu koostöö.


  30.01.2019 päevakord:
  21.05.2019 päevakord:


  • Tervisenõukogu – koolitoitlustus ja kokkuvõtted aastast.
  • Vilistlaste kokkutulek 2020. a.
  • Kooliteemadel üldiselt – kuidas on käesolev Õ/A läinud ja mida toob uus.


  27.08.2019 päevakord:


  • 2018/2019 Õ/A kokkuvõte ja 2019/2020 algusest Kallavere Keskkoolis.
  • Toitlustamine.
  • Ettepanekud üritustest, mida hoolekogu organiseerib.
  • Hoolekogu ühtne nägemus kooli tulevikust 3.aasta jooksul.
  • Kodukorra uuendused.
  • Klasside koosseisud ja rühmade avamine.
  • Jooksvad küsimused.


  29.10.2019 päevakord:


  • Hoolekogu liikmete valimine lapsevanemate seast.
  • Rahuloluküsimustik.
  • Jooksvad küsimused ja ettepanekud.


  22.01.2020 päevakord:


  • Kallavere Keskkooli olevik ja tulevik.
  • Üritused II poolaastal (vilistlaste pidu).
  • Jooksvad küsimused.


  Hoolekogu koosseisu nimekiri 2020/2021 õppeaastal:


  • Indrek Aarik - lapsevanemate esindaja;
  • Krista Keelmann-Vessin - lapsevanemate esindaja;
  • Indrek Lõhmus - lapsevanemate esindaja;
  • Moonika Priisalm - lapsevanemate esindaja;
  • Roman Teras - lapsevanemate esindaja;
  • Signe Luha - lapsevanemate esindaja;
  • Triin Tulp - lapsevanemate esindaja;
  • Ain Tulp - lapsevanemate esindaja;
  • Galina Umbleja - lapsevanemate esindaja;
  • Annika Nigul - lapsevanemate esindaja;
  • Katty Laats - lapsevanemate esindaja;
  • Caroly Nigul - õpilasesinduse esindaja;
  • Maarika Lepik - õpetajate esindaja;
  • Margit Künnap – õpetajate esindaja;
  • Ailar Lyra – KOV esindaja.


  Avalik kalender