Eelkool


Koolieelikute ettevalmistusrühm – EELKOOL

• Eelkooli võetakse vastu 6-7. aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel, mis on kättesaadav aadressil http://kallavere.edu.ee/avaldused.php. Avalduste vastuvõtt kuni 22. septembrini 2017, mille alusel toimub rühmade komplekteerimine. Hilisemalt esitatud avaldused vaadatakse üle vaid vabade kohtade korral.

• Õppetöö algab 2. oktoobril 2017 kell 10.00 ja kestab 7. maini 2018, üks kord nädalas esmaspäeviti 3 x 30 minutit kuni kella 11.45-ni.

• Õppetööd viiakse läbi väikeses majas, Keemikute 24.

• Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

• Õppemaks 7 eurot kuus, mis tasuda Maardu Linnavalitsuse SEB Pank konto numbrile EE721010220015102019, selgituseks (lapse nimi) KKK 0-klassi õppetasu.

Avalik kalender