Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018.õppeaastal

 • § 1. Riigieksamite vormid ja ajad
  • (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
   • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
   • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
   • eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
   • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
   • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
   • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
  • Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
  • § 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
   • (1) Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
    • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
    • eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
    • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
    • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
    • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.
  • § 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
   • (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
    • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
   • (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
    • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
    • vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.
    • 4) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2017. a.

  Täisversioon määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017018

Avalik kalender