Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021.õppeaastal

 • § 1. Riigieksamite vormid ja ajad
  • (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
   • 1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
   • 2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
   • 3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
   • 4) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.
  • (2) Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles.
  • § 2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
   • (1) Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    • 1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
    • 2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
    • 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
    • 4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
    • 5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.
  • § 3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
   • (1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    • 1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
    • 2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
   • (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    • 1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
    • 2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Avalik kalender