Koolipere

Klass Klassijuhataja Ruum (suur maja/väike maja)
IA klass Anette Janson Sm 33
IB klass Tiina Sinimaa Sm 31
II klass Sianda Siiman Sm 34
III klass Diana Krahe Sm 35
IVA klass Kadri Aarik Vm 122
IVB klass Gerli Rapper Sm 11
V klass Rauno Talussaar Sm 36
VI klass Katrin Kuusk Vm 113
VII klass Jaan Kaupmees Sm 26
VIII klass Margit Künnap Sm 25
IX klass Eeva Mesi Sm 24
X klass Kerli Vallmann Vm 103
XI klass Kerli Vallmann Vm 103
XII klass Kerli Vallmann Vm 103

Avalik kalender