Koolipere

Klass Õpilaste arv Klassijuhataja
IA klass 16 õpilast Tiina Sinimaa
IB klass 16 õpilast Ene Kaupmees
IIA klass 11 õpilast Kristina Matejuk
IIB klass 14 õpilast Raina Vilkes
III klass 17 õpilast Annika Valge
IV klass 21 õpilast Jaan Kaupmees
V klass 20 õpilast Margit Künnap
VI klass 17 õpilast Eeva Mesi
VII klass 17 õpilast Gerli Rapper
VIII klass 20 õpilast Kerli Vallmann
IX klass 12 õpilast Maarika Lepik
X klass 10 õpilast Aleksandra Kadinets
XI klass 10 õpilast Aleksandra Kadinets
XII klass 7 õpilast Aleksandra Kadinets

Avalik kalender