Koolipere

Klass Klassijuhataja Ruum (suur maja/väike maja)
I klass Veronica Kaupmees Sm 35
II klass Diana Krahe Sm 34
IIIA klass Tiina Sinimaa Sm 31
IIIB klass Ene Kaupmees Sm 33
IVA klass Kadri Aarik Sm 38
IVB klass Rauno Talussaar Sm 36
V klass Karin Pärtel Sm muusika
VI klass Jaan Kaupmees Sm 26
VII klass Margit Künnap Sm 25
VIII klass Eeva Mesi Sm 24
IX klass Gerli Rapper Sm 11
X klass Kerli Vallmann Vm
XI klass Kerli Vallmann Vm
XII klass Kerli Vallmann Vm

Avalik kalender