Kallavere Keskkooli õpilasesinduse koosolekud toimuvad igal teisipäeval kell 10.35 I krs koosolekute ruumis.


Õpilasesinduse president: Nikita Gagarin
Asepresident: Jüri Meinson
Sekretär: Marin Naar, huvijuht
Liikmed: 4.klass Marta Kool
Raiko Vimb
5.klass Gloria Kala
Aleksandra Grišakova
6.klass Jekaterina Potapova
Maare Vint
7.klass Marietta Liivak
Karl Šarikov
Elli Tulp
8.klass Pija-Gisela Kielas
Caroly Nigul
9.klass Aliya Raag
Karina Andrejeva
10.klass: Sabrina Kala
Nikita Gagarin
Jüri Meinson

Õpilasesinduse põhimäärus


Avalik kalender