Õppenõukogu toimumisajad:


 • Õppenõukogu nr.1 11. september 2018
 • Õppenõukogu nr.2 30. mai 2019
 • Õppenõukogu nr.3 07. juuni 2019
 • Õppenõukogu nr.4 18. juuni 2019
 • Õppenõukogu nr.5 29. august 2019
 • Õppenõukogu 2019/2020 nr.1 01. oktoober 2019


 • 11.09.2018 päevakord:


  • Kooli üldtööplaani kinnitamine.
  • Hoolekogu liikme määramine.
  • Pikapäevarühma töökorralduse muutmine.
  • Koolist lahkunud õpilase kooli naasmine.


  30.05.2019 päevakord:


  • 9. klassi õpitulemused.
  • 12. klassi õpitulemused.
  • 9. klassi eksamitele lubamine.
  • Täiendav õppetöö.


  07.06.2019 päevakord:


  • Õpitulemuste kokkuvõtmine klassijuhatajatelt.
  • Õppeaasta lõpetamine ning õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
  • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
  • Klassikursuse kordamine.


  18.06.2019 päevakord:


  • Põhikooli lõpetamine.
  • Gümnaasiumi lõpetamine.
  • Täiendav õppetöö.


  29.08.2019 päevakord:


  • Täiendava õppetöö korraldamine.
  • Klassikomplektide ja klassijuhatajate kinnitamine.
  • Üldtööplaani tutvustamine.
  • Isikuandmete töötlemise nõusoleku vormi kinnitamine.
  • Parendused dokumentidesse: hindamisjuhend, õppekava üldosa.
  • Uuendatud kodukorra tutvustus.
  • Jooksev info.


  01.10.2019 päevakord:


  • Üldtööplaani kinnitamine.
  • Kooli kodukorra kinnitamine.


  Avalik kalender