Teated

Rõõmuküllast suvevaheagea!
Lastel on algamas suvine koolivaheaeg. Pikad päevad ning sellega kaasnev vabadus tekitab tunde, et saad teha kõike, mida hing ihkab. Tänasel päeval on vähe lapsi, kelle vanavanemad elavad maal ja nii puudub ka võimalus terve suvi koos veeta. Nii lapsevanemad kui ka vanavanemadki käivad tööl, saabudes koju alles õhtul.

http://www.noortegija.ee/kuidas-lapsega-suvevaheaja-plaane-teha/

Enamik õnnetusi hüüab tulles!

Ene Tomberg
Lastekaitse Liidu president, lastearst

Näita rohkem/vähem Kooli algastme ehk esimese kolme klassi lõpetamisel tundub laps nii endale kui oma vanematele suure inimesena, kes teab palju ohtudest ja oskab end hoida. Ometi viitab vigastuste ja mürgistuste statistika vastupidisele. Mil moel saavad vanemad aidata lastel õnnetusi vältida?
2019. aastal registreeriti 0-14-aastastel lastel kokku 25 524 traumajuhtu, mis tähendab, et igapäevaselt pöörduti arstiabi saamiseks ca 70 korral. Eelmainitud juhtumitest moodustasid erinevalt kõrguselt kukkumised 15,4%, õnnetuse tõttu kaotasid elu 26 last.
Sagedamini saavad õnnetuse momendil kannatada ülajäsemed – kuni 14,3% juhtudest, puusa ja alajäsemete vigastused moodustavad 13,1% ning pea- ja kaelavigastused – 12,2% kõigist arstiabi vajavatest õnnetusjuhtumitest. Just viimati nimetatuga kaasnevad sageli peavalud, raskused keskendumisel, mahajäämus õppetöös jms.
Laste osalus liiklusõnnetustes kasvab samuti järsult just kooliea saabudes, nii moodustab 10-12-aastaste vanusegrupp kannatanutest 24% ja 13-15-aastaste vanuserühm 30%.
Millest selline hulljulgus ja sellega kaasuv riskikäitumine?
Noored riskivad sageli selleks, et avaldada muljet eeskätt oma eakaaslastele. Samas tahavad nad proovida oma võimeid ja piire, et hiljem kelkida oma nn saavutustega.
10-14-aastased noored tahavad olla ja ongi väga iseseisvad, kuid vajavad siiski lapsevanema tuge. Enamik noori tahab kõike katsetada ja sageli lasevad lapsevanemad noortel proovida ka ohtlikke tegevusi, sest mõistavad lapse iseseisvuspüüdu. Vahel on lapsevanemad abitud, kuna nende arvamusega ei arvestata enam nii palju kui varasemas eas ning neil jääb üle vaid aktsepteerida lapse omaetteolemise ja tegutsemise soovi. Noorele annab see küll vabadusetunde, kuid teiselt poolt jätab nad ilma vajalikest juhtnööridest ja emotsionaalsest toest.
Siiski saab lapsevanem oma lapse heaks teha üsna palju kui arvestab murdeea eripära. 10 – 14 aasta vanuses loeb eakaaslaste arvamus kõige rohkem. Meeldida tahetakse sõpradele ja seetõttu saavad lapsevanemad oma lapsi aidata just läbi sõprusringkondade ehk kaasates laste sõpru. Kuna noor inimene vajab sõbralikku toetust kõige rohkem, võiksid ema ja isa pakkuda ennast sõbraks. Sõbralt ootavad noored aga tunnustust ja mitte kohutmõistvat suhtumist.

10 nippi lapsevanematele

Organiseerige arutelusid koos lapse sõpradega, millede eesmärgiks on, et noored mõistaksid oma käitumise ja potentsiaalselt vigastustega lõppeva olukorra seoseid ning oma otsuste ja käitumise tagajärgi; öelge siiralt, mida mõtlete lapse käitumisest ja kuidas te end tunnete, ärge ajage seejuures nii-öelda moraalijuttu; rääkige siiralt oma kogemustest ja käituge oma tõekspidamiste järgi; hoolitsege turvalise füüsilise keskkonna ja turvavarustuse eest, eriti jalg- või tõukerattaga sõites; eakaaslaste õpetamine on kõige parem õppimismeetod, seetõttu suunake noori ise ennetama vigastusi, näiteks koos vigastuste vältimise videot valmistades; veetke nooruslikult aega koos lastega ja nende sõpradega; näidake eeskuju järgides enda poolt või veel parem, lapsega koos kehtestatud reegleid turvaliseks käitumiseks – jalgrattamatkal kandke kiivrit, rulluisutades lisaks kiivrile ka põlve- ja küünarnukikaitsmeid; andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks vanematele lastele võib soovitada sõita öösel peolt koju taksoga; õpetage turvaliselt kasutama tehnikat ja liiklusvahendeid; ärge soodustage riskiolukordadesse sattumist.

Traumaennetuses on kõige tähtsam usaldusliku suhte saavutamine oma lapsega, sest vastasel juhul ei pruugi vanem teada, kus on laps, millal ta abi vajab või millistesse potentsiaalselt ohtlikesse olukordadesse ta sattuda võib.
Pandeemial on olnud rasked füüsilised ja vaimsed tagajärjed – selle all kannatasid mitte ainult täiskasvanud, vaid ka teismelised, kes jäid ilma vahetust suhtlusvõimalusest sõprade ja eakaaslastega. Nad jäid oma mõtetega üksi, sest kodus olid põletavaks probleemiks kujunenud vanemate töökaotus või tööotsingud, vähenenud sissetulekud ja pingest tekkinud tülid. Raske on olla teismeline sellise murekoorma all ning selle tunnistuseks on ainuüksi Tallinna Lastehaiglasse käesoleva aasta nelja kuu jooksul enesetapukatse tõttu pöördunud 57 last ja noort.

Head lapsevanemad, püüdkem siis alanud suvekuudel mõelda, mida koos lastega ette võtta või kuidas nende pikka suvepuhkust turvaliselt sisustada.
Kuulake ja mõistke neid!

Maarduvisioon 2021
Kallavere Keskkool esitleb: 1. juunil 2021 kell 18.00 Maarduvisioon 2021 lauluvõistluse otseülekanne.
Infotund
Tähelepanu, tähelepanu!
Ootame Teid meie avatud uste õhtule 25.mai, kell 17.30 Kallavere Keskkooli.
Eelregistreerimine ja lisainfo: kool@kallavere.ee
Virtuaalnäitus
Rõõmustame Teid ühe virtuaalnäitusega, Stencil kunsti töötuba toimus 03.02, töötoas osales 10 õpilast 4.-7. klassist. Töötuba valmis loovtöö raames ning selle korraldaja oli Elli Tulp.

Link näitusele


Hea põhikooli lõpetaja!
Praegu on kevad ning ees ootab suvi. Kuid kindlasti on peas keerlemas erinevaid mõtteid, kuhu minna õppima või mida oma elus edasi teha? Meie teame, et väga hea hariduse saab uuenevast Kallavere Keskkoolist.
Saada oma sooviavaldus kool@kallavere.ee
Hea tava e-tunnis
E-tund on nagu tavatund, aga õpetaja on teisel pool ekraani. Selleks, et e-tund õnnestuks ja oleks kasulik, tuleb järgida reegleid:
• Leia endale vaikne ruum ja saada sealt teised inimesed ära;
• Enne tunni algust sea valmis oma töövahendid ja seadmed – võta vastava ainetunni õppevahendid endale käeulatusse, kontrolli kaamera ja mikrofoni valmisolekut;
• Lülita välja taustamüra (teler, muusika jm) ja mikrofon, kui sa parasjagu ei vasta;
Näita rohkem/vähem • E-tund algab kokkulepitud ajal – seega liitu õigeaegselt tunniga ning tervita ruumis viibijaid;
• Videotunnis näita ja kirjuta ainult õppetööga seotud infot;
• Keskendu tunnis õppetööle – kuula õpetajat, osale aktiivselt, ole viisakas ning ära tegele õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne);
• Hea tava järgi räägib korraga üks inimene, vajadusel toetatakse ja aidatakse kaaslast, kes jääb ülesandega hätta;
• Videotunni link on mõeldud ainult sinule kasutamiseks – ära jaga seda kõrvaliste isikutega;
• Videotunnist lahku ainult siis, kui õpetaja on andnud selleks loa – lahkudes soovi teistele kena päeva jätku; • Videotunni filmimine, salvestamine ega pildistamine ei ole lubatud;
• Videotunnis osale oma nime ja näoga – anonüümne või vale nimega kasutaja märgitakse tunnist puudujaks;
• Kui oled nimeliselt tunnis kohal, aga õpetaja sinuga korduvalt kontakti ei saa, siis märgitakse sind puudujaks;
• E-tunnis mitteosalemise korral märgib õpetaja sind puudujaks – palun teavita aineõpetajat ja klassijuhatajat, kui sa ei saa tunnis osaleda.

Sisseastumine Kallavere Keskkooli 1. klassi (2021-2022)
Kuidas esitada avaldus Kallavere Keskkooli 1. klassi:

Kodust:
Laadige arvutisse avaldus: Avaldus_1kl_astumiseks.pdf (täita ja digiallkirjastada).
Täitke avaldus (dokumendi täitmiseks arvutis tehke failis olevatel sinistel aladel hiirega klõps). Pärast muudatuste tegemist palun salvestage dokument.
Digiallkirjastage täidetud avaldus ja saatke digiallkirjastatud avaldus aadressile kool@kallavere.ee

Koolimajas:
Külastage meid koolimajas E-R 8.00 – 16.00
Täitke kantseleis paberkandjal avaldus ning allkirjastage.

Täname, et olete valinud Kallavere Keskkooli oma partneriks lapse haridusteel!
Infoleht lapsevanemale: infoleht.

Keelekümblus
Veebiseminar toimub 16. märtsil kell 16.45.
Ootame neid lapsevanemaid, kelle laps astub sügisel esimesse klassi.
Lisainfo ja registreerimine: kool@kallavere.ee
Eesti Vabariigi 103. aastapäev
Jagame Teiega Kallavere Keskkooli poolt Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul videotervitust keset Maardu linna tegutsevast pisut enam kui 200 õpilasega koolist, kus üle 60% õpilastest on teisekeelsed.
Me väärtustame häid suhteid ja lugupidavat suhtumist igal tasandil. Selle kõnekaks näiteks on nii video ise kui ka videos esinevate laste omalooming, mille üle oleme eriti uhked, sest suurema osa esinejate kodukeel ei ole eesti keel.

Mina, Sina ja Meie – see ongi me väike Eesti! #elagueesti
https://youtu.be/Ba6t6jv5WqI

Täispikk e-kontsert:
https://youtu.be/bgZ_8OXmu1E
Õppekorraldusreglid alates 01.02.2021
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel https://kriis.ee.
Tutvu korraldustega: Õppekorraldusreeglid.pdf
Avaldame kiitust
Meie kool avaldab kiitust õpetajatele Sianda ja Tiina, kes 1. ja 2.klassi tundides õpilastega koos roboteid avastasid.
Õpetajate Lehes avaldatud artikls on 10. klassi õpilase Aleksandr Sokologorski tehtud foto ning nendest tundidest valmis ka video tänu Erich- Mark Tšupinile, suur tänu poistele ning kõige suurem tänu juhendamise ja õpilastele tunni mitmekesistamise eest Kätlinile, kes on meie kooli raamatukoguhoidja ja robootikaringi juhendaja.
https://opleht.ee/2020/12/esimese-klassi-lapsed-randaalisid-lego-robotitega-mulda/
Õnnelikku uut aastat!

Jätkub järgneval leheküljel: Koolielu 2020-2021Avalik kalender