Teated

Virtuaalnäitus
Rõõmustame Teid ühe virtuaalnäitusega, Stencil kunsti töötuba toimus 03.02, töötoas osales 10 õpilast 4.-7. klassist. Töötuba valmis loovtöö raames ning selle korraldaja oli Elli Tulp.

Link näitusele


Hea põhikooli lõpetaja!
Praegu on kevad ning ees ootab suvi. Kuid kindlasti on peas keerlemas erinevaid mõtteid, kuhu minna õppima või mida oma elus edasi teha? Meie teame, et väga hea hariduse saab uuenevast Kallavere Keskkoolist.
Saada oma sooviavaldus kool@kallavere.ee
Hea tava e-tunnis
E-tund on nagu tavatund, aga õpetaja on teisel pool ekraani. Selleks, et e-tund õnnestuks ja oleks kasulik, tuleb järgida reegleid:
• Leia endale vaikne ruum ja saada sealt teised inimesed ära;
• Enne tunni algust sea valmis oma töövahendid ja seadmed – võta vastava ainetunni õppevahendid endale käeulatusse, kontrolli kaamera ja mikrofoni valmisolekut;
• Lülita välja taustamüra (teler, muusika jm) ja mikrofon, kui sa parasjagu ei vasta;
Näita rohkem/vähem • E-tund algab kokkulepitud ajal – seega liitu õigeaegselt tunniga ning tervita ruumis viibijaid;
• Videotunnis näita ja kirjuta ainult õppetööga seotud infot;
• Keskendu tunnis õppetööle – kuula õpetajat, osale aktiivselt, ole viisakas ning ära tegele õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne);
• Hea tava järgi räägib korraga üks inimene, vajadusel toetatakse ja aidatakse kaaslast, kes jääb ülesandega hätta;
• Videotunni link on mõeldud ainult sinule kasutamiseks – ära jaga seda kõrvaliste isikutega;
• Videotunnist lahku ainult siis, kui õpetaja on andnud selleks loa – lahkudes soovi teistele kena päeva jätku; • Videotunni filmimine, salvestamine ega pildistamine ei ole lubatud;
• Videotunnis osale oma nime ja näoga – anonüümne või vale nimega kasutaja märgitakse tunnist puudujaks;
• Kui oled nimeliselt tunnis kohal, aga õpetaja sinuga korduvalt kontakti ei saa, siis märgitakse sind puudujaks;
• E-tunnis mitteosalemise korral märgib õpetaja sind puudujaks – palun teavita aineõpetajat ja klassijuhatajat, kui sa ei saa tunnis osaleda.

Sisseastumine Kallavere Keskkooli 1. klassi (2021-2022)
Kuidas esitada avaldus Kallavere Keskkooli 1. klassi:

Kodust:
Laadige arvutisse avaldus: Avaldus_1kl_astumiseks.pdf (täita ja digiallkirjastada).
Täitke avaldus (dokumendi täitmiseks arvutis tehke failis olevatel sinistel aladel hiirega klõps). Pärast muudatuste tegemist palun salvestage dokument.
Digiallkirjastage täidetud avaldus ja saatke digiallkirjastatud avaldus aadressile kool@kallavere.ee

Koolimajas:
Külastage meid koolimajas E-R 8.00 – 16.00
Täitke kantseleis paberkandjal avaldus ning allkirjastage.

Täname, et olete valinud Kallavere Keskkooli oma partneriks lapse haridusteel!
Infoleht lapsevanemale: infoleht.

Keelekümblus
Veebiseminar toimub 16. märtsil kell 16.45.
Ootame neid lapsevanemaid, kelle laps astub sügisel esimesse klassi.
Lisainfo ja registreerimine: kool@kallavere.ee
Eesti Vabariigi 103. aastapäev
Jagame Teiega Kallavere Keskkooli poolt Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul videotervitust keset Maardu linna tegutsevast pisut enam kui 200 õpilasega koolist, kus üle 60% õpilastest on teisekeelsed.
Me väärtustame häid suhteid ja lugupidavat suhtumist igal tasandil. Selle kõnekaks näiteks on nii video ise kui ka videos esinevate laste omalooming, mille üle oleme eriti uhked, sest suurema osa esinejate kodukeel ei ole eesti keel.

Mina, Sina ja Meie – see ongi me väike Eesti! #elagueesti
https://youtu.be/Ba6t6jv5WqI

Täispikk e-kontsert:
https://youtu.be/bgZ_8OXmu1E
Õppekorraldusreglid alates 01.02.2021
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel https://kriis.ee.
Tutvu korraldustega: Õppekorraldusreeglid.pdf
Avaldame kiitust
Meie kool avaldab kiitust õpetajatele Sianda ja Tiina, kes 1. ja 2.klassi tundides õpilastega koos roboteid avastasid.
Õpetajate Lehes avaldatud artikls on 10. klassi õpilase Aleksandr Sokologorski tehtud foto ning nendest tundidest valmis ka video tänu Erich- Mark Tšupinile, suur tänu poistele ning kõige suurem tänu juhendamise ja õpilastele tunni mitmekesistamise eest Kätlinile, kes on meie kooli raamatukoguhoidja ja robootikaringi juhendaja.
https://opleht.ee/2020/12/esimese-klassi-lapsed-randaalisid-lego-robotitega-mulda/
Õnnelikku uut aastat!

Jätkub järgneval leheküljel: Koolielu 2020-2021Avalik kalender