Vabad töökohad


Kallavere Keskkool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • Kehalise kasvatuse õpetaja

Tööle asumise aeg on augustis 2018.

Ootame,

  • kehalise kasvatuse õpetaja, et sul on täidetud kvalifikatsiooninõuded või õpid vastaval erialal, oled avatud uuendustele, hea meeskonnas tegutseja ning oled valmis töötama ka erinevatest rahvustest õpilastega;

Omalt poolt pakume

  • kindlat ja stabiilset tööd;
  • meeldivat töökeskkonda koos sõbralike kolleegide ja õppimisele motiveeritud õpilastega;
  • enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi,
  • nüüdisaegselt varustatud ainekabinette.

Lisainfo

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile Kallavere Keskkool, Noorte 5, Maardu linn, 74116 või elektroonselt aadressil direktor@kallavere.ee
Lisainfo tel. 6060851.
Kallavere Keskkool ootab oma sõbralikku ja töökasse meeskonda

LOGOPEEDI,

kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, et soodustada isiksuse eakohast arengut.

Ootame sind, kui sul on erialane magistrikraad või vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse.

Omalt poolt pakume

  • kindlat ja stabiilset tööd;
  • meeldivat töökeskkonda koos sõbralike kolleegide ja õppimisele motiveeritud õpilastega;
  • enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi.

Lisainfo

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile Kallavere Keskkool, Noorte 5, Maardu linn, 74116 või elektroonselt aadressil direktor@kallavere.ee
Lisainfo tel. 6060851.Avalik kalender